สโมสรฟุตบอลโปลิศ เทโร เอฟซี

สนามเหย้า :: บุณยะจินดา        website :: http://www.becterosasana.in.th

รายชื่อนักกีฬา
หมายเลข ชื่อนักกีฬา ตำแหน่ง
1 วิศณุศักดิ์ แก้วเรือง ผู้รักษาประตู
2 ธฤติ โนนศรีชัย กองหลัง
3 สุพร ปีนะกาตาโพธิ์ กองหลัง
4 วิชาญ นันทะศรี กองกลาง
5 ธนะศักดิ์ ศรีใส กองกลาง
6 Pedro Mario Alvarez Abrante กองหลัง
7 ดัสกร ทองเหลา กองกลาง
8 นิรันดร์ มีมาก กองหลัง
9 Michael Laurent N Dri กองหน้า
10 Jaka Ihbeisheh กองกลาง
11 วีระวุฒิ กาเหย็ม กองหลัง
13 อิทธิกร การสร้าง ผู้รักษาประตู
14 จาตุรงค์ พิมพ์คูณ กองหน้า
15 ธรรมรัตน์ แว่นมณี กองหน้า
16 ฤทธิพร หวานชื่น กองหลัง
17 เสกสิทธิ์ ศรีใส กองกลาง
19 พิชิตพงษ์ เฉยฉิว กองกลาง
20 Kalifa Cisse กองกลาง
21 เจนรบ สำเภาดี กองหน้า
24 Urikhob Sadney Khoetage กองหน้า
25 รัชชานนท์ ผางแก้ว กองหลัง
26 สิทธิโชค ทัศนัย กองกลาง
28 กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล ผู้รักษาประตู
29 ภูวนาท คำแก้ว กองหลัง
33 รณชัย พงพุทธา กองหน้า
34 ภรันยู อุปละ กองหลัง
39 สัญชัย นนทศิลา กองหลัง
42 ปกเกล้า มีสติ กองกลาง
44 ธีระพล เยาะเย้ย กองกลาง
ผล 5 นัดล่าสุด
-

นักกีฬาย้ายเข้า
- นิรันดร์ มีมาก
- ธีระพล เยาะเย้ย
- รัชชานนท์ ผางแก้ว
- สัญชัย นนทศิลา
- ปกเกล้า มีสติ
- Sadney Khoetage
- Jaka Ihbeisheh
นักกีฬาย้ายออก
- Vinicius Silva Soares
- กษิดิ์เดช เวทยาวงศ์
- อาทิตย์ ดาวสว่าง
- สัจจา แสงสุวรรณ
- เอกชัย ฤทธิ์พันธ์
- อิสริยะ มารมณ์
- Kim Dong-chan